[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ประชาสัมพันธ์/ประกาศ/คำสั่ง : ทั้งหมด
  

15 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2561
รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2561
เข้าชม : [227]
7 / พ.ค. / 2561 : ประกาศ กศน.
รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนง.จ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภ
รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนง.จ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภ
เข้าชม : [609]
7 / พ.ค. / 2561 : ประกาศ กศน.
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ พ.ศ. 2561 สังกัดสำนักงาน กศน.
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ พ.ศ. 2561 สังกัดสำนักงาน กศน.
เข้าชม : [551]
7 / พ.ค. / 2561 : ประกาศ กศน.
รับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.
รับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.
เข้าชม : [430]
11 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2561
รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2561
เข้าชม : [551]
14 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เข้าชม : [235]
19 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผูัผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผูัผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
เข้าชม : [582]
14 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2561
รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2561
เข้าชม : [259]
1 / ก.พ. / 2561 : ประกาศ กศน.
ประกาศรายชื่อผูัผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผูัผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
เข้าชม : [445]
9 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา
สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล
เข้าชม : [380]
9 / ม.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2560
รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2560
เข้าชม : [225]
28 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดวันสอบเพื่อสรรหาพนักงาน
กำหนดวันสอบเพื่อสรรหาพนักงานราชการ ครู กศน.ตำบล
เข้าชม : [271]
13 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
เข้าชม : [216]
13 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัคร ครู กศน.ตำบล
สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 3 อัตรา
เข้าชม : [615]
21 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2560
รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2560
เข้าชม : [240]
21 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รายรายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงาน กศน.
เข้าชม : [777]
21 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมนโยบายและจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการประชุมนโยบายและจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ 2561
เข้าชม : [227]
6 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เอกสารเผยแพร่ผลงาน สำหรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ของนางสาวรุ่งอารุณ มูลทรายคำ
เข้าชม : [617]
18 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดทำรายงานจากระบบ GFMIS
สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก จัดทำรายงานจากระบบ GFMIS
เข้าชม : [375]
8 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2560
สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2560
เข้าชม : [350]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>