[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 
 
 

ประชาสัมพันธ์/ประกาศ/คำสั่ง : ทั้งหมด
  

26 / ก.ค. / 2561 : ประกาศ กศน.
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เข้าชม : [591]
19 / ก.ค. / 2561 : ประกาศ กศน.
เอกสารแนบท้าย รายการซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกสารแนบท้าย รายการซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรพุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561
เข้าชม : [289]
19 / ก.ค. / 2561 : ประกาศ กศน.
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เข้าชม : [355]
19 / ก.ค. / 2561 : ประกาศ กศน.
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
ประกาศ สำนักางานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก รื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักศึกษานอกระบบ ะดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [309]
12 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561
เข้าชม : [391]
11 / ก.ค. / 2561 : ประกาศ กศน.
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เข้าชม : [266]
5 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๑
เข้าชม : [301]
5 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน 1-2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน 1-2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [381]
29 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [443]
29 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(ร่าง) ประกาศ สำนักางาน กศน. เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน
(ร่าง) ประกาศ สำนักางาน กศน. เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [407]
18 / มิ.ย. / 2561 : ประกาศ กศน.
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เข้าชม : [363]
11 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
เข้าชม : [361]
15 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2561
รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2561
เข้าชม : [252]
7 / พ.ค. / 2561 : ประกาศ กศน.
รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนง.จ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภ
รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนง.จ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภ
เข้าชม : [665]
7 / พ.ค. / 2561 : ประกาศ กศน.
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ พ.ศ. 2561 สังกัดสำนักงาน กศน.
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ พ.ศ. 2561 สังกัดสำนักงาน กศน.
เข้าชม : [610]
7 / พ.ค. / 2561 : ประกาศ กศน.
รับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.
รับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.
เข้าชม : [495]
11 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2561
รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2561
เข้าชม : [594]
14 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เข้าชม : [260]
19 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผูัผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผูัผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
เข้าชม : [619]
14 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2561
รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2561
เข้าชม : [278]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>