[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ประชาสัมพันธ์/ประกาศ/คำสั่ง : ทั้งหมด
  

17 / ส.ค. / 2560 : ประกาศ กศน.
การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก
เข้าชม : [493]
8 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
เข้าชม : [415]
18 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน
ผลสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
เข้าชม : [341]
7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2560
สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2560
เข้าชม : [360]
3 / ก.ค. / 2560 : ประกาศ กศน.
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
เข้าชม : [504]
26 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวความคิด วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของสำนักงาน กศน.
เข้าชม : [866]
14 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงิน พฤษภาคม 2560
สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
เข้าชม : [380]
18 / ม.ค. / 2560 : ประกาศ กศน.
ประกาศผลสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน
ผลสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เข้าชม : [558]
6 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
ขอเชิญสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2560
เข้าชม : [515]
30 / ธ.ค. / 2559 : ประกาศ กศน.
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์ หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2/2559
เข้าชม : [617]
27 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย ผอ.นรา ขันธปราบ
ผลงานวิจัย ผอ.นรา ขันธปราบ ผอ.อำเภอพรหมพิราม
เข้าชม : [700]
24 / มิ.ย. / 2559 : ประกาศ กศน.
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ พ.ศ.2559
เข้าชม : [523]
24 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือ แนวทางการเปิดเผย รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางฯ
คู่มือ แนวทางการเปิดเผย รายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เข้าชม : [521]
13 / พ.ย. / 2558 : ประกาศ กศน.
แบบสำรวจดำเนินงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
แบบสำรวจดำเนินงานโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
เข้าชม : [640]
30 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
เข้าชม : [642]
9 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลที่พัก โรงแรม ในเขตจังหวัดพิษณุโลก
ข้อมูลที่พัก โรงแรม ในเขตจังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้เป็นที่พักระหว่างงานกฐินพระราชทาน ณ จังหวัดสุโขทัย
เข้าชม : [495]
19 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงาน กศน.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงาน กศน.
เข้าชม : [840]
7 / ก.ค. / 2558 : ประกาศ กศน.
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หนังสือเรียนรายวิชาเลือก กศน. ของสำนักพิมพ์เอกชนที่ผ่านการตรวจพิจารณา จากสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
เข้าชม : [854]
7 / ก.ค. / 2558 : ประกาศ กศน.
ยกเลิก ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
ยกเลิก ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หนังสือเรียนรายวิชาเลือก กศน. ของสำนักพิมพ์เอกชนที่ผ่านการตรวจพิจารณา จากสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
เข้าชม : [477]
3 / ก.ค. / 2558 : ประกาศ กศน.
หนังสือเรียนรายวิชาเลือก กศน. ของสำนักพิมพ์เอกชนที่ผ่านการตรวจพิจารณา
หนังสือเรียนรายวิชาเลือก กศน. ของสำนักพิมพ์เอกชนที่ผ่านการตรวจพิจารณา จากสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
เข้าชม : [1061]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/13 ->
<< 10 11 12 13 >>