[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 
 
 
 

ประชาสัมพันธ์/ประกาศ/คำสั่ง : ทั้งหมด
  

26 / ก.ค. / 2561 : ประกาศ กศน.
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เข้าชม : [672]
19 / ก.ค. / 2561 : ประกาศ กศน.
เอกสารแนบท้าย รายการซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกสารแนบท้าย รายการซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรพุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561
เข้าชม : [353]
19 / ก.ค. / 2561 : ประกาศ กศน.
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เข้าชม : [434]
19 / ก.ค. / 2561 : ประกาศ กศน.
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
ประกาศ สำนักางานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก รื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักศึกษานอกระบบ ะดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [438]
12 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561
เข้าชม : [464]
11 / ก.ค. / 2561 : ประกาศ กศน.
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เข้าชม : [307]
5 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๑
เข้าชม : [377]
5 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน 1-2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน 1-2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [489]
29 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [527]
29 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(ร่าง) ประกาศ สำนักางาน กศน. เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน
(ร่าง) ประกาศ สำนักางาน กศน. เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [492]
18 / มิ.ย. / 2561 : ประกาศ กศน.
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เข้าชม : [412]
11 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
เข้าชม : [716]
15 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2561
รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2561
เข้าชม : [291]
7 / พ.ค. / 2561 : ประกาศ กศน.
รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนง.จ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภ
รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนง.จ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้าง/ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภ
เข้าชม : [783]
7 / พ.ค. / 2561 : ประกาศ กศน.
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ พ.ศ. 2561 สังกัดสำนักงาน กศน.
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ พ.ศ. 2561 สังกัดสำนักงาน กศน.
เข้าชม : [733]
7 / พ.ค. / 2561 : ประกาศ กศน.
รับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.
รับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.
เข้าชม : [602]
11 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2561
รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2561
เข้าชม : [657]
14 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เข้าชม : [313]
19 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผูัผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผูัผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
เข้าชม : [672]
14 / ก.พ. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2561
รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2561
เข้าชม : [317]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/14 ->
<< 10 11 12 13 14 >>