[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ประชาสัมพันธ์/ประกาศ/คำสั่ง : ทั้งหมด
  

8 / ก.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562
รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562
เข้าชม : [183]
2 / ก.ค. / 2562 : ประกาศ กศน.
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [230]
2 / ก.ค. / 2562 : ประกาศ กศน.
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [188]
24 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมเตรียมการจัดงานสัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาการในเขตภาคเหนือ (ช่วงบ่าย)
รายงานการประชุมเตรียมการจัดงานสัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาการในเขตภาคเหนือ (ช่วงบ่าย)
เข้าชม : [163]
24 / มิ.ย. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมเตรียมการจัดงานสัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาการในเขตภาคเหนือ
รายงานการประชุมเตรียมการจัดงานสัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาการในเขตภาคเหนือ
เข้าชม : [179]
11 / มิ.ย. / 2562 : ประกาศ กศน.
รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
เข้าชม : [151]
17 / พ.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารเผยแพร่ สื่อการเรียนเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือจังหวัดพิษณุโลก
สื่อการเรียนเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือจังหวัดพิษณุโลก ประถมศึกษาปีที่ 3
เข้าชม : [216]
10 / พ.ค. / 2562 : ประกาศ กศน.
รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2562
รายงานการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2562
เข้าชม : [190]
5 / เม.ย. / 2562 : ประกาศ กศน.
รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2562
รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2562
เข้าชม : [233]
12 / มี.ค. / 2562 : ประกาศ กศน.
รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
เข้าชม : [260]
5 / มี.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมสุข
โครงการสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมสุข
เข้าชม : [265]
28 / ก.พ. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย
เผยแพร่คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย
เข้าชม : [307]
6 / ก.พ. / 2562 : ประกาศ กศน.
รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2562
รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2562
เข้าชม : [267]
22 / ม.ค. / 2562 : ประกาศ กศน.
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักศึกษานอกระบบฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
เข้าชม : [328]
8 / ม.ค. / 2562 : ประกาศ กศน.
รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2561
เข้าชม : [253]
3 / ม.ค. / 2562 : ประกาศ กศน.
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [286]
3 / ม.ค. / 2562 : ประกาศ กศน.
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เข้าชม : [245]
26 / ธ.ค. / 2561 : ประกาศ กศน.
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เข้าชม : [188]
26 / ธ.ค. / 2561 : ประกาศ กศน.
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เข้าชม : [331]
21 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
เข้าชม : [316]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>