[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  เนื้อหาที่ 1 : ข่าวกิจกรรม กศน.
หมวดหมู่
จำนวนเรื่อง
 • สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
 • 64  
 • ข่าวกิจกรรม กศน. อำเภอเมืองพิษณุโลก
 • 286  
 • ข่าวกิจกรรม กศน. อำเภอชาติตระการ
 • 65  
 • ข่าวกิจกรรม กศน. อำเภอนครไทย
 • 15  
 • ข่าวกิจกรรม กศน. อำเภอเนินมะปราง
 • 14  
 • ข่าวกิจกรรม กศน. อำเภอบางกระทุ่ม
 • 5  
 • ข่าวกิจกรรม กศน. อำเภอบางระกำ
 • 6  
 • ข่าวกิจกรรม กศน. อำเภอพรหมพิราม
 • 37  
 • ข่าวกิจกรรม กศน. อำเภอวังทอง
 • 85  
 • ข่าวกิจกรรม กศน. อำเภอวัดโบสถ์
 • 2  
    เนื้อหาที่ 2 : Download
  หมวดหมู่
  จำนวนเรื่อง
 • Download เอกสาร
 • 40  
 • Download โปรแกรม
 • 2  
 • Download ประชาสัมพันธ์อื่น
 • 0  
    เนื้อหาที่ 3 : ประชาสัมพันธ์/ประกาศ/คำสั่ง
  หมวดหมู่
  จำนวนเรื่อง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • 0  
 • ประกาศ กศน.
 • 40  
 • คำสั่ง กศน.
 • 2  
    เนื้อหาที่ 4 : บทความสาระน่ารู้
  หมวดหมู่
  จำนวนเรื่อง
 • ความรู้เกี่ยวกับ IT
 • 5  
 • บทความทั่วไป
 • 6  
 • ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 • 1  
 • บทความสุขภาพ
 • 11  
 • การศึกษา
 • 6  
 • ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
 • 3  
    เนื้อหาที่ 5 : เรื่องเด่นวันนี้
  หมวดหมู่
  จำนวนเรื่อง
 • เรื่องเด่น กศน.
 • 135