[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ประชาสัมพันธ์/ประกาศ/คำสั่ง : ทั้งหมด
  

11 / พ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2564
รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2564
เข้าชม : [413]
6 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2564
รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2564
เข้าชม : [463]
6 / ต.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
เข้าชม : [409]
6 / ก.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2564
รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2564
เข้าชม : [402]
9 / ส.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
เข้าชม : [538]
5 / ก.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2564
รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2564
เข้าชม : [517]
9 / มิ.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
เข้าชม : [421]
21 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
เข้าชม : [509]
11 / พ.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2564
รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนเมษายน 2564
เข้าชม : [495]
16 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
ขอเลื่อนการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
เข้าชม : [457]
7 / เม.ย. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2564
สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก รายงานการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2564
เข้าชม : [346]
29 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
เข้าชม : [335]
5 / มี.ค. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก รายงานการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
เข้าชม : [297]
18 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [247]
11 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
เข้าชม : [290]
8 / ก.พ. / 2564 : ประกาศ กศน.
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [377]
8 / ก.พ. / 2564 : ประกาศ กศน.
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [431]
8 / ก.พ. / 2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2564
รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2564
เข้าชม : [243]
1 / ก.พ. / 2564 : ประกาศ กศน.
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [415]
1 / ก.พ. / 2564 : ประกาศ กศน.
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [445]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>