[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ประชาสัมพันธ์/ประกาศ/คำสั่ง : ทั้งหมด
  

26 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ เรื่องรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 การรับแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
เข้าชม : [586]
17 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2561
เข้าชม : [344]
17 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2561
เข้าชม : [269]
17 / ต.ค. / 2561 : ประกาศ กศน.
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เข้าชม : [251]
11 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561
รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561
เข้าชม : [477]
14 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
เข้าชม : [491]
10 / ส.ค. / 2561 : ประกาศ กศน.
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักูตรพุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เข้าชม : [519]
26 / ก.ค. / 2561 : ประกาศ กศน.
อกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เข้าชม : [281]
26 / ก.ค. / 2561 : ประกาศ กศน.
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
เข้าชม : [500]
19 / ก.ค. / 2561 : ประกาศ กศน.
เอกสารแนบท้าย รายการซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกสารแนบท้าย รายการซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรพุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561
เข้าชม : [262]
19 / ก.ค. / 2561 : ประกาศ กศน.
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เข้าชม : [313]
19 / ก.ค. / 2561 : ประกาศ กศน.
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
ประกาศ สำนักางานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก รื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักศึกษานอกระบบ ะดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [265]
12 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561
เข้าชม : [349]
11 / ก.ค. / 2561 : ประกาศ กศน.
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เข้าชม : [235]
5 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๑
เข้าชม : [267]
5 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน 1-2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน 1-2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [336]
29 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [405]
29 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(ร่าง) ประกาศ สำนักางาน กศน. เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน
(ร่าง) ประกาศ สำนักางาน กศน. เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรพุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เข้าชม : [368]
18 / มิ.ย. / 2561 : ประกาศ กศน.
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เข้าชม : [327]
11 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
เข้าชม : [263]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>