[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

เนื้อหา : ประชาสัมพันธ์/ประกาศ/คำสั่ง
หมวดหมู่ : ประกาศ กศน.
หัวข้อเรื่อง : ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จันทร์ ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564


 ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนสำหรับนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลักสูตรพุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

drive.google.com/file/d/1iwjEMzaobP9xy6COU3waJ-NlrKgihwvR/viewเข้าชม : 479


ประกาศ กศน. 5 อันดับล่าสุด

      เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 / ก.พ. / 2564
      ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 / ก.พ. / 2564
      (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 / ก.พ. / 2564
      (ร่าง) ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 / ก.พ. / 2564
      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 20 / ม.ค. / 2564