[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

เนื้อหา : ประชาสัมพันธ์/ประกาศ/คำสั่ง
หมวดหมู่ : ประกาศ กศน.
หัวข้อเรื่อง : (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จันทร์ ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่         /2564
การจ้างพิมพ์หนังสือเรียนสำหรับนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรพุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ตามประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564


drive.google.com/file/d/1M6_OJaHBsqtGn1-vH3ZOOMAE4wX-GZTO/view

เข้าชม : 458


ประกาศ กศน. 5 อันดับล่าสุด

      เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 / ก.พ. / 2564
      ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 / ก.พ. / 2564
      (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 / ก.พ. / 2564
      (ร่าง) ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 / ก.พ. / 2564
      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 20 / ม.ค. / 2564