[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

เนื้อหา : ประชาสัมพันธ์/ประกาศ/คำสั่ง
หมวดหมู่ : ประกาศ กศน.
หัวข้อเรื่อง : ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อังคาร ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562


ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลักสูตรพุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2562
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


plk/UserFiles/File/scan15.pdf
เข้าชม : 262


ประกาศ กศน. 5 อันดับล่าสุด

      เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 / ก.พ. / 2564
      ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 / ก.พ. / 2564
      (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 / ก.พ. / 2564
      (ร่าง) ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 / ก.พ. / 2564
      เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 20 / ม.ค. / 2564