[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ประชาสัมพันธ์/ประกาศ/คำสั่ง : ทั้งหมด
  

3 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เข้าชม : [19]
1 / ก.พ. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบฯ เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 8
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบฯ เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 8
เข้าชม : [20]
17 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เข้าชม : [683]
17 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่แบบสอบถามความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
เผยแพร่แบบสอบถามความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
เข้าชม : [32]
9 / ม.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2565
รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2565
เข้าชม : [48]
6 / ธ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
เข้าชม : [84]
4 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2565
รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2565
เข้าชม : [131]
2 / พ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กศน. โดยกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม
เผยแพร่บทความเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ
เข้าชม : [126]
6 / ต.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก 30 กันยายน 2565
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก 30 กันยายน 2565
เข้าชม : [130]
6 / ต.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2565
รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2565
เข้าชม : [118]
12 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2565
รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2565
เข้าชม : [154]
5 / ก.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารบ้านพักภารโรง
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก เรื่องขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารบ้านพักภารโรง
เข้าชม : [191]
22 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
เข้าชม : [170]
9 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2565 การซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เข้าชม : [185]
9 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรพุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เข้าชม : [189]
8 / ส.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกรกฏาคม 2565
รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนกรกฏาคม 2565
เข้าชม : [159]
11 / ก.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2565
รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2565
เข้าชม : [199]
9 / มิ.ย. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
เข้าชม : [198]
30 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หลักสูตร City at the Next Level ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศล.)
ขอเชิญร่วมหลักสูตร City at the Next Level ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศล.)
เข้าชม : [190]
17 / พ.ค. / 2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
Co-AEWSRI MODEL กับการนิเทศงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การนิเทศงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครู เพื่อให้มีผลกระทบไปถึงผู้เรียน
เข้าชม : [247]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/12 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>