[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

เนื้อหา : ประชาสัมพันธ์/ประกาศ/คำสั่ง
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก 30 กันยายน 2565

พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565


 รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เอกสารแนบ


เข้าชม : 129


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 / ก.พ. / 2566
      ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบฯ เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 8 1 / ก.พ. / 2566
      ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 17 / ม.ค. / 2566
      เผยแพร่แบบสอบถามความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 17 / ม.ค. / 2566
      รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2565 9 / ม.ค. / 2566