ทีม ICT สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิษณุโลก (สกร.จังหวัดพิษณุโลก) @ 2022