[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

เนื้อหา : ประชาสัมพันธ์/ประกาศ/คำสั่ง
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กศน. โดยกระบวนการนิเทศแบบมีส่วนร่วม

พุธ ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565


 สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน โดยนายจักรพันธ์  มหาไม้ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศน์ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน ได้จัดทำบทความเผยแพร่บทความเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสำนักงาน กศน.จังหวัด

เข้าชม : 126


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 / ก.พ. / 2566
      ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความเสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบฯ เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 8 1 / ก.พ. / 2566
      ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 17 / ม.ค. / 2566
      เผยแพร่แบบสอบถามความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 17 / ม.ค. / 2566
      รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2565 9 / ม.ค. / 2566